Om du inte svarar på dessa tre frågor – är du förlorad

Det finns vissa frågor som inte får förbli obesvarade. Om dessa frågor inte arbetas med kontinuerligt är det svårt att leva ett till fullo rikt och engagerande liv. Tre av de viktigaste följer nedan.

Vem är jag?

Om du läser detta så är du uppenbarligen levande och har ett medvetande. Men vad innebär det? Vem eller vad är denna entitet som förstår dessa symboler? Är du dina tankar? Dina känslor? Din kropp? Eller är du något mer än det? Vem eller vad är det som observerar alla dina upplevelser? Varför är vi här och varför kan du och vi överhuvudtaget reflektera över detta? Är dina svar något som du har läst eller hört eller är dina slutsatser resultatet av direkta upplevelser och erfarenheter? Ger ditt svar dig en känsla av meningsfullhet och hoppfullhet?

Vad hade jag ägnat mitt liv åt om jag hade obegränsat med pengar?

Mycket i våra liv gör vi för att vi i förlängningen måste för att inte något oönskat ska inträffa. Om vi inte arbetar kan vi inte betala mat och hyra exempelvis. Vad hade du gjort om pengar inte var en faktor överhuvudtaget? Om du fick obegränsat med pengar och alla praktiska hinder därmed undanröjdes, vad hade du gjort efter att du hade köpt allt du behöver och rest överallt du vill resa? Vad hade fått dig att vakna varje dag med entusiasm och glädje? Hur hade du fördelat din tid och energi? Vilka människor hade du velat spendera tid med? Hur hade du bidragit i världen? Ger dina svar dig lust och energi att göra mer av detta och ta de första stegen?

Vad är jag beredd att dö för?

Om du var tvungen att ta strid för något, en princip, en fråga eller idé, vad hade det varit? Vad hade du varit beredd att engagera dig i för att det är tillräckligt viktigt för dig för att tränga igenom eventuell rädsla, bekvämlighet, tvivel och kritik? Vad känner du passionerat för och vad hade du i förlängningen varit beredd att dö för om det skulle ställas på sin spets? Din frihet? Din familj? Demokratin? Planeten? När allt kommer omkring, vad är det som verkligen betyder något för dig? Ger dina svar dig en känsla av syfte och riktning?

Existentiell nivå

Frågor av den här typen vidrör en existentiell eller spirituell nivå och kan bara besvaras av individen själv om de verkligen ska bidra med något genuint. Svaren kräver tid, reflektion och upprepad återgång till själva frågan. När vi är stressade, oroliga, outvilade, fastlåsta i rutiner och distraherar oss själva har vi ingen möjlighet att närma oss svaren. Ju färre och ju mer diffusa svar vi har desto mer stressade, oroliga, outvilade, fastlåsta i rutiner och lättdistraherade blir vi. Sök tills du hittar svar som ger dig tillförsikt, energi, mening, riktning och lust till omsorgsfulla handlingar så kommer de gagna dig och oss alla på samma gång.

Elvis Pavlovic