Den viktigaste nyckeln till personligt växande är den du inte kan se själv

Du kan inte vara en människa utan att vara delvis blind. Det finns vinklar och perspektiv av dig själv som du aldrig kan se direkt. I alla fall inte utan speglar. Du kommer aldrig kunna se vare sig ditt ansikte eller dig själv bakifrån hur mycket du än försöker. På samma sätt finns det perspektiv i din personlighet som du aldrig kan uppfatta själv. Till detta behövs speglar. Dessa speglar kommer i form av medmänniskor. De medmänniskor som speglar dig är själva delvis blinda och kan spegla dig mer eller mindre korrekt, mer eller mindre ärligt och mer eller mindre skickligt.

Ju sämre kvalitet vi har haft på speglandet tidigare i livet desto blindare är vi för aspekter av oss själva. Ju större behov vi har av omsorgsfull spegling desto mer kommer vi värja oss mot precis exakt det som kan generera mest växande. Det vi minst av allt känner till hos oss själva och det vi minst av allt vill känna till hos oss själva kräver mest kärleksfull spegling för att vi ska kunna ta emot den utan att bli defensiva, titta bort eller gå till motattack.

Ju blindare vi är rörande oss själva desto svårare är det att förstå vad som händer i nära relationer. De som har blivit sämst speglade får därför de mest problematiska relationerna. Självblinda människor kan agera på sätt som per definition är omedvetna för dem men som får andra att tappa hakan. Omgivningen kan oftast inte tro att personen i fråga inte är medveten om sitt agerande och reagerar därefter. Den självblinde reagerar på reaktionen och kan inte för sitt liv förstå varför omgivningen är så knepig. På detta sätt fortsätter det och de självblinda trasslar in sig i trasiga, smärtsamma och stormiga relationer utan att någonsin ha en chans att se sin egen roll i samspelet. När en korrekt spegling väl levereras sker det ofta i affekt vilket aktiverar försvaren och lärdomen går förlorad.

Rak, modig och ärlig spegling som ges med respekt och utifrån en grundläggande omsorg och medkänsla är något av det mest transformerande vi kan vara med om. Frågan är om vi kan öppna oss för att vi alla är mer eller mindre blinda och utifrån detta varsamt börja ta emot speglingar som vi inte riktigt vågar ta emot och ge speglingar som vi inte riktigt vågar ge?

Elvis PavlovicComment