Elvis pratar.jpg

VAd gör Elvis?

Elvis är en legitimerad psykolog och föreläsare som arbetar med att föra individer och arbetsgrupper mot ökat välmående. Med erfarenhet från mer än tiotusen individuella terapisessioner och tjugo års arbete med sig själv sammanför och omvandlar Elvis i sitt arbete ett brett spektrum av teorier och perspektiv till sammanhängande, lättförståeliga och konkreta verktyg. Målet är att hjälpa individer och arbetsgrupper att ta konkreta steg mot ökad hållbarhet, tillit och meningsfullhet.

Föreläsningar. Elvis har ägnat de senaste tio åren åt att föreläsa och är uppskattad för sin förmåga att förklara komplexa sammanhang och mönster på temat mänskligt blomstrande. Med sin pedagogiska talang gör han denna kunskap personligt och organisatoriskt relevant, informativ och underhållande. Elvis rör sig i sina föreläsningar obehindrat mellan olika teoretiska fält från biologi, psykologi och organisationspsykologi till existentiella och spirituella perspektiv och omvandlar innehållet till konkreta och meningsfulla verktyg. Elvis föreläsningar är väldigt uppskattade och får i snitt 4,96 av 5 möjliga i utvärderingar.

Exempel på föreläsningar:

Stressintelligens - konsten att leva hållbart

Varför vi lider och hur vi blomstrar

Hur man handskas med knepiga människor (och hur man vet om själv är en)

Den biokemiska nyckeln till framgångsrikt ledarskap

Ledarskapscoaching. Utifrån bred och djup erfarenhet från arbete med chefer, grupper och organisationsutveckling kombinerat med mångårig erfarenhet från klinisk psykologi, erbjuder Elvis ledarskapscoaching som spänner från personlig djuppsykologi till organisationspsykologisk spetskunskap. Varje coachning skräddarsys med stor flexibilitet utifrån behov och omständigheter.

Par- och relationsterapi. Elvis erbjuder par- och relationsterapi baserad på erfarenhet och vetenskap rörande autentisk och lösningsfokuserad kommunikation med fokus på effektiv och djupgående förändring hos par och individer som önskar utveckla sin relation.

Individuell terapi och coachning. Elvis har mångårig vana vid att behandla olika former av psykisk ohälsa samt att främja och optimera personlig utveckling. Elvis har fördjupat sig i flera olika terapiformer och teoretiska inriktningar och väljer i samråd med klienten de metoder som passar bäst utifrån person och frågeställning. Huvudfokus ligger på att hitta hållbara livsstrategier där individens behov kan komma till ett meningsfullt uttryck i samspel med omgivningen.